Něco málo o mně.

Narodil se 24. 11. 1962 v Trutnově. V současné době žije a pracuje v Náchodě. Úplné střední vzdělání ukončil v roce 1989 na SOU Praha 9 v oboru umělecko – řemeslném (řezbář – sochař). V letech 1989 – 1995 – pracoval jako mistr odborného výcviku v soukromé dílně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci. V roce 1995 otevřel soukromou řezbářskou dílnu v Náchodě. Pracuje jako řezbář – sochař. Vytváří volnou plastiku (dřevo, kámen), madony, betlémy, popřípadě repliky zcizených soch dle dokumentace (fotografie a pod.). V roce 1998 byl přijat do Unie výtvarných umělců ČR a účastní se společných výtvarných salónů.

2003 přijat do Českého sdružení přátel betlémů. Jeho betlémy a moderní plastiky jsou zastoupeny v soukromých sbírkách v Evropě a USA.